lauantai 14. helmikuuta 2015

1899 VUOSI 1899

1899. SUOMI. 15.2.1899 julkaistaan "helmikuun manifesti", joka siirtää Suomen lainsäädäntöä Venäjän "yleisvaltakunnallisen" lainsäädännön piiriin. Suomen autonomian loukkaus johtaa moniin muihin. Puoli miljoonaa suomalaista vetoaa keisariin (tsaari Nikolai II) "suurella adressilla", turhaan. Myöskään Euroopan kuuluisimpien tiede- ja kulttuurihenkilöiden (mm. Anatole France, Henrik lbsen, Florence Nightingale) Suomen hyväksi allekirjoittamaa adressia tsaari ei ota vastaan Pietarissa 26.6.1899.
*
16.1.1899 Tampereella aloitti Suomen 1. työväenopisto.
*
18.1.1899 Hallitsija (tsaari Nikolai II) asetti pyhän synodin prokuraattorin Pobedonostsevin puheenjohdolla toimivan komitean käsittelemään Suomen kysymyksiä. Siihen kuului vt. ministerivaltisihteerin ohella vain venäläisiä.
*
20.1.1899 Annettiin lupa Raahen ja Äänekosken yksityisten rautateiden rakentamiseen.
*
24.1.1899 Ylimääräiset valtiopäivät avattiin. Puhemiehinä vapaaherra von Troil, piispa Johansson, kauppaneuvos Kurten, ratsutilallinen Wärri. Valtaistuinpuheessa lausuttiin, että Suomen asevelvollisuuslaki oli saatettava yhdenmukaiseksi keisarikunnassa voimassa olevan lain kanssa.
*
9.2.1899 Sanomalehti "Östra Finland" lakkautettiin ainiaaksi.
*
15.2.1899 Hallitsija vahvisti julistuskirjan, ns. helmikuun manifestin. Sen mukaan jäi hallitsijan harkinnasta riippuvaksi, mitkä Suomen lainsäädäntöasiat oli siirrettävä valtakunnan lainsäädännön piiriin, jolloin Suomen valtioelimillä olisi oikeus vain lausunnon antamiseen.
*
17.2.1899 Helsingin Ateneumissa pidetiin suuri kansalaiskokous, jossa päätettiin kehottaa senaattia kieltäytymään julkaisemasta helmikuun manifestia.
*
18.2.1899 Helmikuun manifesti julkaistiin Suomen virallisissa lehdissä. Vpj. Tudeerin ääni ratkaisi äänten mennessä tasan. Prokuraattori Söderhjelm merkitytti eriävän mielipiteensä.
*
20.2.1899 Ateneumissa pidettiin salainen kokous, jossa päätettiin ryhtyä keräämään nimiä hallitsijalle lähetettävää joukkoadressia varten.
*
21.2.1899 Säädyt hyväksyivät salaisessa istunnossa yksimielisesti lakivaliokunnan esityksen, että säädyt kääntyisivät hallitsijan puoleen, jotta julistuskirjan lainsäädäntötoimi järjestettäisiin perustuslaillisella tavalla.
*
23.2.1899 Hallitsija kieltäytyi ottamasta vastaan maamarsalkkaa ja säätyjen puhemiehiä, jotka valtiopäivien lähettäminä olivat matkustaneet Pietariin esittämään säätyjen kannan manifestiasiassa.
*
1.3.1899 Kussakin säädyssä äänestyksessä jäivät valtiopäivätyön keskeyttämisen kannattajat vähemmistöön.
*
2.3.1899 Senaatille esitettiin hallitsijan ilmoitus, ettei senaatin alistus anna aihetta toimenpiteisiin.
*
3.3.1899 "Työmiehen" päätoimittaja Matti Kurikka varoitti työläisiä kirjoittamasta nimeään kansalaisadressiin, minkä johdosta hän ja lehti joutuivat yleisen suuttumuksen kohteeksi.
*
4.3.1899 Savonlinnan piispa Johansson nimitettiin arkkipiispaksi.
*
12.3.1899 Helsingin työväestö päätti osallistua adressiin, Kurikkakin perääntyi kannaltaan.
Bjurbölen tilan rantaan lähellä Porvoota putosi meteoriitti, jonka talteen otetut osat painoivat 328 kg, suurin kappale 83 kg.
*
13.3.1899 Aleksanteri II:n patsas kukitettiin hänen kuolinpäivänään mielenosoituksellisesti.
*
14.3.1899 Suuri lähetystö matkusti ylimääräisellä junalla Pietariin viemään kansalaisadressia.
*
15.3.1899 Suomen vanhin osuuskauppa avattiin Ilmajoen Nopankylässä.
*
18.3.1899 Vt. ministerivaltiosihteeri ilmoitti hallitsijan määräyksestä, ettei tämä ota vastaan Suurta Lähetystöä, vaan näiden on palattava kotiin ja jätettävä anomuksensa kenraalikuvernöörille. Lähetystön puolesta konsuli Eugen Wolff esitti jyrkän vastalauseen helmikuun manifestin johdosta.
*
24.3.1899 Annettiin lupa Uudenkaarlepyyn rautatien rakennuttamiseen.
*
29.3.1899 Marttaliitto perustettiin.
*
4.4.1899 Nya Pressen lakkautettiin 2 kk:ksi mutta ilmestyi vielä runsaan viikon vaihtuvilla eri nimillä.
*
11.4.1899 Ruotsinkielisen työläisliiton säännöt vahvistettiin.
*
14.4.1899 Kokouksessa päätettiin perustaa yhdistys osuustoimintaliikkeen edistämiseksi.
*
2.5.1899 Bobrikov lähetti vt. ministerivaltiosihteerille edelleen hallitsijalle esitettäväksi Kyyrölän venäläisten parista kerätyn paheksumislausunnon suuren adressin johdosta, allekirjoittajia seitsemän (7).
*
27.5.1899 Säädyt ilmoittivat, etteivät voi hyväksyä armeijan esitystä asevelvollisuuslaiksi. Säädyt myös huomauttivat velvollisuudekseen pitää kiinni siitä laista ja oikeudesta, joka vuonna 1809 oli juhlallisesti vakuutettu Suomen kansalle.
*
30.5.1899 Valtiopäivät päättyivät. Maamarsalkka ja säätyjen puhemiehet toivat päättäjäispuheissa ilmi kansakunnan huolestumisen oikeusjärjestyksen vaaranalaisen aseman johdosta.
*
16.6.1899 Armollisella kirjeellä määrättiin valtion varoista erotettavaksi 2 miljoonaa markkaa tilattoman väestön varustamiseksi maalla. Varojen käyttöä varten senaatin tuli asettaa komitea.
*
20.6.1899 Hallitsija ilmaisi käskykirjeessä kenraalikuvernöörille tyytymättömyytensä säätyjen "sopimattomiin arvosteluihin".
*
26.6.1899 Pietariin saapui eri maiden tiedemiespiirien lähetystö jättämään Nikolai II:lle 1063 tunnetun tiedemiehen allekirjoittamat adressit Suomen hyväksi.
*
2.7.1899 Venäjän sisäministeri Goremykin ilmoitti kansainväliselle lähetystölle, ettei keisari ota sitä vastaan. Myöhemmin ilmoitettiin, ettei adresseja oteta postitsekaan vastaan. Ne talletettiin lopulta Hollantiin Leidenin kuninkaalliseen kirjastoon.
*
3.7.1899 Helsingissä vietettiin suuri juhla kansainvälisen lähetystön kunniaksi.
*
4.7.1899 Kansainvälinen lähetystö matkusti Turusta Tukholmaan, jossa se hajaantui.
*
17.-20.7.1899 Työväenyhdistysten kolmas edustajakokous päätti Turussa perustaa koko maan käsittävän työväenpuolueen, jonka oli noudatettava kansainvälisen työväenliikkeen ohjelmaa. Sosialismi-sanaa kartettiin hajaannuksen välttämiseksi.
*
30.7.1899 Valtiopäivät kutsuttiin koolle 23.1.1900.
*
29.8.1899 Vt. ministerivaltiosihteeri Procopen tilalle nimitettiin venäläinen valtiosihteeri von Pleve eli Plehwe.
*
2.10.1899 Pellervo-seuran perustava kokous.
*
5.10.1899 Haminan yksityinen rautatie valmistui.
*
13.10.1899 Teuvo Pakkalan "Tukkijoella" esitettiin Suomalaisesa Teatterissa.
*
16.10.1899 Etelä-Afrikan buuritasavaltojen avuksi muodostettu, suomalaisen kapteenin Flygaren komentama vapaajoukko, johon kuului parikymmentä suomalaista, lähti rintamalle.
*
1.11.1899 Turun-Karjaan junarata avattiin liikenteelle.
*
3.-5.11.1899 Koko maassa järjestettiin vastalauseena sanomalehtien lakkauttamiselle juhlia lehtimiesten eläkerahaston hyväksi. Eräässä juhlista esitettiin Sibeliuksen "Finlandia" 1. kerran.
*
5.12.1899 Raahen junarata avattiin liikenteeelle.
*
21.12.1899 Hallitsija hylkäsi yliopiston konsistorin pyynnön, että perintöruhtinas Mikael Aleksandrovitsh nimitettäisiin yliopiston kansleriksi, ja määräsi Pleven (Plehwen) hoitamaan kanslerin tehtäviä.
*
ULKOMAAT 1899.
*
ALANKOMAAT. HAAGIN SOPIMUS. 29.7.1899 järjestetään Haagiin ensimmäinen kansainvälinen rauhankonferenssi - Venäjän tsaarin Nikolai II:n aloitteesta. Osallistujina 26 valtiota. Tarkoitus on säännöillä inhimillistää sodankäyntimenetelmiä. Kongressi kieltää pommien pudottamisen ilmapalloista ja räjähtävien luotien käyttämisen. Säännökset kootaan Haagin maasotasääntöön. Vuoden 1864 Geneven sopimusta jatketaan.
+ Perustetaan Haagin kansainvälinen tuomioistuin käsittelemään kansainvälisiä kiistakysymyksiä, istuntopaikkana Haag.
*
RANSKA. 16.2.1899 Presidentti Felix Faure kuolee.
+ Uusi presidentti Emile Loubet (1899-1906) kannattaa Dreyfusin jutun ottamista uuteen käsittelyyn. 3.6.1899 juttu siirretään uudelleen Rennesin sotaoikeuteen. Tuomio langetetaan 3.9.1899. Sotilastuomarit julistavat jälleen Dreyfusin syylliseksi, "lieventävissä olosuhteissa". Dreyfus tuomitaan 10 vuoden vankeuteen. Hallitus armahtaa hänet 19.9.1899.
+ Daimlerin kilpa-auto voittaa Nizzassa järjestetyt kv. autokilpailut.
+ Taidemaalari Alfred Sisley (s.30.10.1839-29.1.1899) kuolee.
*
1899. SAKSA. Kirjailija Houston Stewart Chamberlain väittää teoksessa 'Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts', että kulttuurisen kehityksen määräävin tekijä on rotu, ja germaaninen rotu on kaikkein korkea-arvoisin.
+ Kemisti Robert Wilhelm von Bunsen (s.30.3.1811-16.8.1899) kuolee Heidelbergissa.
*
1899. ITÄVALTA. Säveltäjä Johann Strauss nuorempi (s.25.10.1825-3.6.1899) kuolee Wienissä.
*
1899. TURKKI. Saksal. Deutsche Bankista riippuvainen Anatolian rautatieyhtiö saa Turkilta luvan rakentaa junaradan Konyasta Bagdadin kautta Basraan. Britannia ja Venäjä pelkäävät Saksan tunkeutuvan heidän etupiiriinsä.
*
1899. SUDAN. Britannia ja Egypti sopivat 19.1.1899, että valloitettu Sudan on oleva "Englantilais-egyptiläisenä Sudanina" molempien yhteishallinnon alainen.
*
1899. ETELÄ-AFRIKKA. Paulus Krüger esittää 9.10.1899 Kapmaan viranomaisille uhkavaatimuksen. Oranjen vapaavaltio yhtyy Transvaalin tasavaltaan ja 12.10.1899 buuritasavallat aloittavat sodan samanaikaisin hyökkäyksin Kapmaahan ja Nataliin. Ylipäällikkönä on Petrus Joubert. Brittijoukot kärsivät tappioita. Buurit piirittävät Kimberleyn Mafekingin (jota puolustaa partioliikkeen myöhempi perustaja, eversti Robert Baden-Powell) ja Ladysmithin. Brittien vanhanaikaiset rintamahyökkäykset tehdään sulkeisjärjestyksessä. Vastassa on tarkka-ampujia, jotka ovat tottuneet vaikeakulkuisen maaston suojautumismahdollisuuksiin. Bullerin yritys auttaa Ladysmithiä päättyy 15.12.1899 tappioon Colenson kukkuloilla, vastustajanaan Louis Botha.
*
1899. BRITANNIAN INTIA. Lordi Curzon on varakuninkaana 1899-1905.
*
1899. FILIPPIINIT. Emilio Aguinaldo vastustaa USA:n herruutta, julistaa saariston itsenäiseksi
ja nostattaa taistelun. Sissisota jatkuu vuoteen 1902.
*
1899. OSEANIA. Saksa ostaa Espanjalta Mariaanit ja Karoliinit (joutuvat 1919 Japanille, 1945 USA:lle). USA:n ja brittien sotalaivat tulittavat Saksan laivastoasemaa Apiaa kostoksi siitä, että saksalaiset tukivat kapinallista päällikköä Mataafaa Samoan kuninkaaksi. Saksalais-brittiläis-amerikkalainen komissio päättää lopettaa kuninkuuden saaristosta. Britannia luopuu valtavaatimuksistaan ja Samoan saaristo jaetaan USA:n ja Saksan kesken 171. pituuspiiriä pitkin. (Saksan alusmaa joutuu 1919 Uuden Seelannin hallintaan).
*
1899. USA. Ulkoministeri John Hay vaatii 6.9.1899 suurvaltoja noudattamaan ns. avoimien ovien politiikkaa Kiinassa (Hayn doktriini).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti